Minden fogpótlás az alapja: a rágófelszín funkcionális integritását helyre kell állítani vagyis minden típusú foghiányt pótolni kell időben!
Fogpótlások

Minden típusú foghiány pótolható és pótolni is kell! Minél tovább halogatjuk az amúgy is elkerülhetetlen, az általános egészségünk és pszichénk szempontjából is fontos fogpótlások elkészíttetését annál nagyobb és drágább lesz a beavatkozás! Ez is a megelőzés része, még ha egyben restauráció is!

 

A fogvesztés következtében kialakult hiányok pótlása a fogászat egyik fontos területét képezi. Fogpótlás hiányában a rágóképesség zavart szenved, hangképzési és beszédzavarok jelentkeznek, az archarmónia megbomlik, aminek következtében az arckarakter jelentősen megváltozhat és ez akár súlyos pszichés problémát is jelenthet a páciensnek. A fogpótlásokat alapvetően kétféle csoportra oszthatjuk: a rögzített és a kivehető fogpótlásokra.

A rögzített fogpótlások (koronák, hidak) a megfelelően lecsiszolt fogon cementtel rögzülnek, a páciens számára nem eltávolíthatók. Koronát készítünk abban az esetben, ha egy fog olyan mértékben károsodott, hogy konzervatív úton (tömés, inlay) az eredeti funkció és az esztétikum már nem állítható helyre. Híd készítése esetén a foghiány melletti fog(ak) szolgálnak támasztékul a fogpótlás számára, illetve ha implantációs megoldás kerül kivitelezésre akkor azzal is készíthetők fix hídpótlások. A legtöbb rögzített fogpótlás rendelkezik egy fémvázzal, amely készülhet nemesfém (arany) vagy nem nemesfém ötvözetből, valamint titánból. A fémvázra kerül rá a leplezés anyagául szolgáló porcelán, amely különböző színárnyalatokban kerül forgalomba, így harmonizál a szájban elhelyezkedő saját fogak színével. Tisztán fémből készült borítókorona kizárólag a nem látható moláris régióba készülhet. A frontfogak területén cél a lehető kedvezőbb esztétikai hatás elérése, amelyre a fémmentes fogpótlások remek lehetőséget teremtenek.

Ha a fog károsodása olyan mértékű, hogy korona készítésére alkalmatlan, de a gyökéri része ép, akkor a fog hiányzó részét csappal kell pótolni. A csap fémből készül, kiegészíti a fogat és alkalmassá teszi korona viselésére. A teleszkóp-koronák a rögzítés hatékonyságának növelésére szolgálnak, a fogászatban leggyakrabban kivehető protézisek stabilitásának fokozására használjuk őket. Készítésének alapfeltétele, hogy a szájban még legyen megfelelő számú és állapotú fog. A teleszkóp-koronák két részből épülnek fel: a primér korona a meglevő lecsiszolt fogra készül és arra cementtel rögzül, míg a szekundér rész a kivehető fogsorban helyezkedik el és a primér résznek pontos negatív mása. A primér és a szekundér rész tulajdonképpen úgy illeszkedik egymásba, mint kulcs a zárba; a rögzítés hatékonyságát az egymással súrlódó koronafalak biztosítják.

Az ideiglenes fogpótlás olyan pótlás, amelyet a végleges fogpótlás elkészítéséig visel a páciens. Egyaránt készítheti a fogorvos vagy a fogtechnikus, anyaga műanyag. Fő funkciója a lecsiszolt fogak védelme.
Kivehető fogpótlásnak nevezzük azt a pótlást, amely a maradó fogakhoz és a nyálkahártya csont alapzatához oldható módon rögzül, így a páciens számára is könnyen eltávolítható. A kivehető lemezes fogpótlás a szájban még helyet foglaló fogak függvényében lehet részleges vagy teljes fogpótlás. Teljes kivehető lemezes fogpótlás fogatlan szájba készül. Rögzítettségét tekintve a felső állcsont anatómiai viszonyai, valamint a szájpadlás szívóhatása kedvező feltételeket teremt a fogsor helybentartására. Alsó fogsor esetén viszont a gyakran kedvezőtlen anatómiai viszonyok miatt stabil fogsor készítése nehézségekbe ütközhet. A teljes lemezes fogpótlás anyaga keményakrilát. A viselési idő szempontjából megkülönböztetünk végleges és ideiglenes fogsort. Ideiglenes fogsor alatt a végleges fogpótlás elkészültéig viselt fogsort nevezzük, amelynek számos előnye ismert: gyorsítja a sebgyógyulást, lerövidíti a megszokási időt, esztétikailag kedvező.

Részleges lemezes fogpótlás esetén a szájban még található fog, amely(ek) nagymértékben megnövelik a fogpótlás stabilitását. A pótlások anyaga fém és műanyag kombinációja, ezért a mindennapi gyakorlatban fémlemezes fogpótlásoknak nevezi őket a szakirodalom. Előnyük, hogy a pótlás vékony, az alaplemez mérete csökkenthető, ezért a megszokási idő jelentősen lerövidül, kevésbé zavarja az ízérzékelést. A fogpótlás a maradó fogakhoz kapcsokkal vagy ún. finommechanikai rögzítőeszközök segítségével kapcsolódhat. Az utóbbi megoldás segítségével kedvező esztétikum és nagy fokú precizitás érhető el. A kivehető és rögzített fogpótlás együttesét kombinált fogpótlásnak nevezzük.

Várjuk a III. kerületben Óbudán a Flórián térnél valamint a IV. kerületben Újpesten Káposztásmegyeren! Partner rendelőink a XIV. kerületben Zuglóban a KIWA Dental, Fóton a Dalmadent Fót.

Gyári csapos felépítés:  17.000 Ft
Öntött csapos felépítés:  17.000 Ft
Koronalevétel /db:  2.000 Ft
Fémkerámia korona/hídtag (2 év garancia):  40.000 Ft
Aranykerámia korona/hídtag (2 év garancia):  40.000 Ft + aranyár
Üvegkerámia vagy préskerámia inlay (2 év garancia):  50.000 Ft
Aranyinlay (2 év garancia):  40.000 Ft + aranyár
Fémlemezes részleges pótlás öntött kapcsokkal (2 év garancia):  120.000 Ft
Protézistörés javítása:  20.000 Ft
Kivehető pótlásokba műfog bepótlása /db:  12.000 Ft
Kapocs pótlása /db:  8.000 Ft
Kapocstartó korona (2 év garancia):  40.000 Ft

Arany váz esetén az anyagköltség hozzáadódik

Finommechanikai rögzítőelemek /db (2 év garancia):  40.000 Ft
Ideiglenes kivehető pótlás (teljes vagy részleges):  80.000 Ft
Rendelőben készült ideiglenes korona:  3.000 Ft
Ideiglenes akrilkorona:  15.000 Ft
Alábélelés:  25.000 Ft
Betétcsere:  10.000 Ft
Műfog (2 év garancia):  8.000 Ft
Korona visszaragasztás:  3.000 Ft
Teleszkóp koronarendszer/db (2 év garancia):  50.000 Ft
Üvegkerámia vagy préskerámia korona (2 év garancia):  55.000 Ft
Fémlemez finommechanikai rögzítőelemekkel készülő kombinált fogpótlásokhoz (2 év garancia):  120.000 Ft
Procera - CAD/CAM cirkónium korona illetve hídtag maximum 3 tagig:  100.000 Ft
Teljes kivehető fogpótlás állcsontonként:  140.000 Ft
Fogorvosi vizsgálatok, diagnosztika
Fogászati prevenció (megelőzés)
Parodontologia (fogágykezelés)
Konzerváló fogászat (fogmegtartó kezelések)
Fogpótlások
Szájsebészeti beavatkozások - Implantáció (fogbeültetés) , fogeltávolítás (foghúzás) - Újpesten, Óbudán
Fogékszerek
Otthoni professzionális fogfehérítés
Belügyi és rendvédelmi dolgozók kedvezményes ellátása
Főoldal
Kapcsolat
Fogászati kezelések
Fogorvosi vizsgálatok, diagnosztikaFogászati prevenció (megelőzés)Parodontologia (fogágykezelés)Konzerváló fogászat (fogmegtartó kezelések)FogpótlásokSzájsebészeti beavatkozások - Implantáció (fogbeültetés) , fogeltávolítás (foghúzás) - Újpesten, ÓbudánFogékszerekOtthoni professzionális fogfehérítésBelügyi és rendvédelmi dolgozók kedvezményes ellátása