Aktuális, Újdonságok
Gondolatok az implantációról

Vannak fix, objektív tényezők amik adottak: általános egészségi állapot, gyógyszerfogyasztás jelene és múltja, a páciensnek fel nem róható akár általános vagy helyi okokra visszavezethető rossz szájhigiéné, mélyharapás, éjszakai fogcsikorgatás stb. A helyi tényezőket tovább bonyolíthatja a genetikai örökségből adódó akár tökéletes higiéné mellett is megfigyelhető csontos fogágypusztulás, ami nem minden esetben életkorfüggő, illetve egyénenként változóan hullámzó lefutású folyamat, jobb és rosszabb periódusokkal.


Ezekkel a faktorokkal szemben igen korlátozott eszközeink vannak vagy egyszerűen nincsenek.

Vannak befolyásolható tényezők: rossz szájhigiéné, bizonyos fokú és korlátozott kiterjedésű csonthiány (az optimálisnál valamivel kevesebb csont rendelkezésre állása), átmeneti, illetve állandó de átállítható gyógyszerfogyasztás, dohányzás. Ezek közül bizonyos értelemben a legelső a legérdekesebb: könnyen lehet rajta segíteni, ugyanakkor egy életmóddal összefüggő állandósult rossz szokás nehezen változik meg.

Ezek a tényezők így vagy úgy kezelhetők.

Ha jön egy érdeklődő a fentiekkel kapcsolatos kérdéseket egyrészt feltesszük és meg is vizsgáljuk a beteget. Ha olyan stádiumig eljut a folyamat akkor természetesen mindezek dokumentálásra is kerülnek a mellékelt röntgenfelvételekkel együtt.

Itt nem szeretnék azokba az esetekbe belemenni amikor az első pár perc után azt mondom az érdeklődőnek, hogy: „ sajnálom, de az Ön esetében nálunk a beültetés nem kivitelezhető ilyen és ilyen okok miatt...”. Sokszor megelőzhető a mindenkire értendő felesleges időtöltés egy panorámafelvétel e-mailen való elküldésével. Ha annyira egyértelmű, hogy nem megy a dolog akkor rövidre lehet zárni a témát, illetve ha működőképesnek tűnik, lehet tovább lépni. Egy panorámaröntgen a legtöbb esetben elegendő. Egyrészt olcsó, másrészt a legkorszerűbb 3D-s technológiák közel tízszeres dózissal működnek a panorámához képest (az árszintet nem említve) annak ellenére, hogy a folyamatos technikai fejlődésnek köszönhetően fokozatosan csökken a szükséges röntgendózis. 3D-s technikára nehezen megítélhető határesetekben lehet szükség, olyankor azonban óriási segítség tud lenni. Itt van még egy probléma: ahány készülékgyártó, annyi szoftver, ami azt jelenti, hogy egy idő után egy számítógépen több tucat program van csupán azért, hogy látható és értelmezhető legyen egy 3D-s felvétel, ráadásul ezek nem egy sztenderd szerint készülnek, így amikor egy újabbal jelenik meg valaki bizony hosszú és kellemetlen percek telnek el mire az orvos rájön, hogy alapszinten hogyan működik az adott szoftver...

Lépjünk tovább.

Amennyiben a csont vastagsága, minősége az adott funkciónak megfelelő akkor az már egy majdnem biztos alap a jó végeredmény elérésére. Mit értek ezalatt? Minden fog, illetve fogcsoport más funkcióra van berendezkedve, más a terhelési és igénybevételi mutatójuk. Ezzel van összefüggésben maga a csontszerkezet amiben valamikor a hiányzó fog rögzült. Nem lehet egy alsó metszőt egy alsó vagy felső nagyőrlővel egy kalap alá venni. Ha megnézzük a fogak szerkezetét, formáját egyből látszik mi miért van: miért akkora a rágófelszín vagy a metszőél amekkora, vagy miért annyi és olyan hosszú gyökerek vannak az adott fogaknál. Ezek mind a funkciójukkal függenek össze. Ez azért fontos, mert amíg egy bizonyos helyen egy 8 mm hosszú implantátum is elegendő, addig máshol a 11 mm is kevés lehet. Persze a tapadófelületet az implantátum átmérőjével is lehet növelni, na de a forgatónyomaték a hosszal arányos! Itt is vannak tehermentesítő „trükkök” amivel lehet úgymond játszani, de ez már részben fogtechnikai téma.
Ha már a forgatónyomatékról esett szó, meg kell említeni azt a gyakori helyzetet amikor valakinek pl. a nagyőrlő régióban elegendő csontja van az implantátumhoz, de ezzel együtt olyan mértékű a csonthiány, hogy akkora távolság alakul ki a két állcsont, illetve a szemben lévő fog rágófelszíne között, hogy a helyet kitöltő, az implantátumra kerülő pótlás hossza nagyobb lesz mint maga az implantátum, ami a teherviselés, hosszú távú stabilitás szempontjából rizikófaktor. Ha egy fogat megnézünk akkor a korona/gyökérhossz arány kb. 1:2. Nem véletlenül! Ezt is figyelembe kell tehát venni.

Mekkora hely áll rendelkezésre?

Függőleges síkban a határt lent az idegcsatorna lefutása határozza meg ami a 4-es, 5-ös fogak régiójában lép ki az állkapocsból, tehát e kétoldali pontok között a frontterületen ez már nem akadály. Fent szintén kb. a kisőrlőktől hátrafelé az arcüreg alsó határának a lefutása a meghatározó, frontterületen pedig az orrüreg alapja.

Vízszintes síkban úgy kell gondolkodni, hogy az implantátum nyaki része körül maradjon egy 1-1,5 mm vastag csont. Ennél kevesebb esetén felszívódással és tapadáscsökkenéssel kell számolni. Ezzel kapcsolatban meg kell említeni azokat az eseteket amikor egy fog hiánya esetén, különösen hosszabb idő után, a hiányt határoló fogak dőlése miatt úgy beszűkül a hely, hogy emiatt nagyon nehezen vagy nem kivitelezhető az implantáció.

Egy következő kérdéscsoport a dőlésszög. Természetesen a tengelyirányú terhelés az ideális, de ideális helyzet ritkán adódik. A csont formája sokszor nem teszi lehetővé a rágósíkra merőleges behelyezést. Ellenben a felépítmények széles skálájával lehet korrigálni ezt és „függőlegesbe” hozni a pótlás pozícióját.

Mi a helyzet amikor kevés a csont?

Sok magánpraxis és szakirodalmi anyag is erre úgy reagál, hogy minden megoldható.
Sok magánpraxis és szakirodalmi anyag meg úgy, hogy bizonyos határok között megoldható, de nem mindig. Én ez utóbbi híve vagyok. Miért is?

Egyrészt sajnos manapság a szakirodalom szinte bármely tudományágban lobbyérdekek mentén elbulvárosodott és amit egyszer leírnak, hogy mi az üdvözítő megoldás, egy idő múlva pont az ellenkezője jelenik meg hasonlóan nagynevű szerzők aláírásával. Erre nem nagyon lehet építeni...sajnos! Volt pl. egy kutatás a dohányzás és az implantáció kapcsolatáról. Volt egy halom statisztika. Ami igazán feltűnő volt, hogy az egyik nagyon komoly összefüggést mutatott ki a sikertelen implantációk és a dohányzás között, míg a másik egy kb. ugyanakkora mérési anyagból azt hozta ki, hogy az égvilágon semmi összefüggés nincs. Mindkettő mérést komoly, neves szakemberek publikálták. De sorolhatnám: x anyag rendkívül egészséges és nagyon hatékony erre és erre a problémára, erre pár hónap vagy év múlva egy újabb cikk szerint az x anyag pont fordított hatású. Vajon ennyire felületesek, ennyire szeretnének címlapra kerülni, vagy ilyen gyorsan „fejlődünk”? Mert ha ez utóbbi lenne az igaz akkor hozzá sem lehetne nyúlni egy beteghez sem mert sarkítva a helyzetet, amivel ma gyógyítunk, holnap kiderül róla, hogy ártunk, majd később, hogy mégsem... Zseniálisan megoldott esetekről lehet meggyőző fotósorozatot mutatni, de lehet, hogy az 2 eset a 8 sikertelennel szemben amiket általában - tisztelet a kivételnek - nem szívesen publikálnak.

A józan paraszti ész logikáját követve a (rendszeres) dohányzásról nehezen tudom elképzelni, hogy az égvilágon semmi negatív hatása ne lenne a szájüregi miliőre.

Egy újabb kérdés a költségvonzat a csonthiány vagy kevés csont esetében. Fogágypusztulás esetén is megoszlik a szakemberek véleménye: egyesek szerint ez előrevetíti az implantátumok csökkent terhelhetőségét és élettartamát, mások szerint – különösen a mihamarabbi implantáció – éppen csökkenti a folyamat súlyosbodását. Én az időfaktorra helyezem a hangsúlyt, tehát megfelelő összefüggésben nézve mindkettő vélemény igaz.
Az is probléma lehet ilyen esetekben, hogy frontterületen főleg rövidebb ajak esetén nehezen oldható meg az elfogadható esztétikai hatás, hiszen az egykori fognyaki vonal szintje és lefutása alig rekonstruálható tartósan. Ehhez még hozzájön az is, hogy az implantátumok nyaki területén a nyálkahártya tapadása (ami a természetes és egészséges fogazat esetén megvan) nem megoldott probléma, mikrobiológiai szempontból nyílt sebnek minősíthető és mivel a higiéné az egyik legfontosabb kritérium az implantátumok esetében, az esztétikumot nem lehet ez elé helyezni, annak hozzáférhetőnek, tisztíthatónak kell lenni!

Lehet határesetekben csontpótlásról gondolkodni, de figyelembe véve az adott páciens általános és szájüregi állapotát mindig nagy dilemma az implantátumos pótlás élettartama ami a teherviselést illeti. Lehet a már említett 3D-s technikát bevetni, ún. fúrósablonokat készíttetni amikkel a nehéz esetekben (már ha lehetséges) minimálisra lehet csökkenteni a szemre történő implantációhoz képest a hibalehetőségek számát. Lehet pl. arcüregemelést (sinus lift) csinálni, de vegyük figyelembe, hogy minden tárgyi és személyi feltétel esetén is 40% esélye van, hogy beszakad az arcüregi nyálkahártya, ami katasztrofálisan hangzik ugyan, de nincs komolyabb következménye megfelelő ellátás esetén. Szóval közel 50-50%. Ha beszakad akkor a legtöbb esetben nem lehet folytatni a beavatkozást, várni kell minimum 6 hónapot és lehet újra próbálkozni, amikor persze a 40% ismét ott lebeg...

Kérdés: mit bír el a páciens mindezekből anyagilag és időben? A hazai fizetőképes kereslet nem olyan, hogy a CBCT (3D), fúrósablon, sinus-lift (arcüregemelés) és egyéb csontpótlási módszerek a napi rutin részévé váljanak. Magánrendelőről van szó ahol nagyon meg kell gondolni, hogy a betegek pénzéből mennyire „erőszakoljuk meg a természetet”, és minden eset, minden ember egyedi, más és más körülményekkel és egyedi döntésekkel, illetve azt, hogy az igényeknek mindenáron való megfelelési kényszer ne vigye be az erdőbe a történet szereplőit!

Az implantáció túl van misztifikálva. Egyszerű beavatkozás, fájdalommentes vagy minimális kellemetlenséggel jár akár egy normális fogeltávolításhoz képest is. Elrontani a tervezési fázisban lehet ha olyasvalakinek próbálunk implantálni akinek ez nem lehetséges, vagy ha technikailag kivitelezhető is, a jövő egy csomó kérdőjelet hordoz a használhatóságot és a további költségeket illetően.Dr. Vincze József

dentoalveolaris sebész

fog-és szájbetegségek szakorvosa

 

 

A tájékoztató pácienseink számára készült. A szöveg átvétele, abból való idézés csak a szerző engedélyével.

Belügyi és rendvédelmi dolgozók kedvezményes ellátása
Fogékszerek
Fogkefefa (Miswak, Mustárfa)
Gyermekfogászati ellátás
Gondolatok az implantációról
Pár szó a fogkőről
Főoldal
Kapcsolat
Fogászati kezelések
Fogorvosi vizsgálatok, diagnosztikaFogászati prevenció (megelőzés)Parodontologia (fogágykezelés)Konzerváló fogászat (fogmegtartó kezelések)FogpótlásokSzájsebészeti beavatkozások - Implantáció (fogbeültetés) , fogeltávolítás (foghúzás) - Újpesten, ÓbudánFogékszerekOtthoni professzionális fogfehérítésBelügyi és rendvédelmi dolgozók kedvezményes ellátása